Vägledning

Stöd för vårdnadshavare inom hörselhabilitering för barn och unga. Fastställd 2019-01-01

Stöd för vårdnadshavare inom hörselhabilitering för barn och unga.pdf 


Föreningens rekommendation för användande av begrepp som beskriver grundläggande respektive utvidgad hörselhabilitering och -rehabilitering. Fastställd 2014-11-04

Begrepp grundläggande och utvidgad hörselhabilitering-rehabilitering.pdf


Policy avseende habiliterings-/rehabiliteringsprogram för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet, dövblindhet och andra hörselrelaterade problem. Fastställd 2014-11-04

Policy habiliterings-rehabiliteringsprogram.pdf


Introduktion i svenskt teckenspråk. Detta dokument utgör Föreningen Sveriges Hörselchefers viljeyttring avseende introduktion i svenskt teckenspråk som insats i hörselvården. Fastställd Maj 2016

Introduktion i svenskt teckenspråk.pdf