Välkommen till Föreningen Sveriges Hörselchefer webbplats!


Föreningen verkar nationellt för att utveckla habilitering och rehabilitering för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet, dövblindhet och andra hörselrelaterade problem. Detta genom att granska samhällsutvecklingen och bevaka vilka konsekvenser den kan få för målgrupperna. Samt inventera kompetensbehov, påverka utbildningar och stimulera forsknings- och utvecklingsarbete, vara remissinstans.


Värdegrund

Värdegrund
På denna sida finns föreningens värdegrund. Läs mer...


Medlemsansökan

Medlemsansökan
Du som är chef eller har ett utvecklingsansvar för habiliterings- eller rehabiliteringsverksamhet för personer med hörselnedsättning, tinnitus, dövhet eller dövblindhet inom en region, är välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen. Läs mer...Vägledning

Vägledning
Här finnes vägledande dokument och rekommendationer. Läs mer...


Styrelsen

Styrelsen
Föreningen Sveriges Hörselchefers styrelse. Läs mer...Stadgar

Stadgar
Se FSHC stadgar. Läs mer...


Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse
Se FSHC verksamhetsberättelser, årsvis lista. Läs mer...Policy & Riktlinjer

Policy & Riktlinjer
Föreningen har en viktig uppgift i att stimulera och sprida kvalitetsarbete. Läs mer...