Styrelsen

Helén Holmström

Ordförande


Regina Göransson

Vice ordförande


Marie Omgren

Sekreterare


Vivianne Börjesson

KassörEmma Smedman

Ledamot


Karolina Glifford

LedamotJohanna Afzelius

Suppleant


Therese Westman

SuppleantÖvriga befattningshavare

Barbro Frindberg

Revisor


Jenny Adolfsson

RevisorssuppleantHasan Hadzic

Valberedning


Emma Falk

Valberedning