Styrelsen

Helén Holmström

Ordförande


Malin Bexell

Vice ordförande


Marie Omgren

Sekreterare


Vivianne Börjesson

KassörEmma Smedman

Ledamot


Karolina Glifford

Ledamot


Regina Göransson

LedamotJohanna Afzelius

Suppleant


Yvonne Wall

SuppleantÖvriga befattningshavare

Barbro Frindberg

Revisor


Jenny Adolfsson

RevisorssuppleantHasan Hadzic

Valberedning


Emma Falk

Valberedning