Styrelsen

Regina Göransson

Ordförande


Vivianne Börjesson

Vice ordförande


Marie Omgren

Sekreterare


Mikael Henriksson

KassörMattias Johansson

Ledamot


Maria Melltorp

Ledamot


Annie Aspvik

LedamotJohanna Afzelius

Suppleant


Maria Melltorp

SuppleantÖvriga befattningshavare

Barbro Frindberg

Revisor


Jenny Adolfsson

RevisorssuppleantSimin Askari

Valberedning


Angelica Eriksson

Valberedning - Sammankallande