Styrelsen

Helén Holmström

Ordförande


Malin Bexell

Vice ordförande


Marie Omgren

Sekreterare


Vivianne Börjesson

KassörEmma Smedman

Ledamot


Helena Wallmon

LedamotJohanna Afzelius

Suppleant


Ann-Sofie Andertoft

Revisor


Gunilla Fransman

RevisorssuppleantHasan Hadzic

Valberedning


Emma Falk

Valberedning