Policy & Riktlinjer

Föreningen har en viktig uppgift i att stimulera och sprida kvalitetsarbete. Detta görs genom att initiera och driva EBR/H arbete som mynnar ut i nationell vägledning/policy.

Framtagna vägledningar/policys sprids genom publicering på föreningens webbplats och implementeras via föreningens medlemmar.