27/05/2021

Filmer från FSHC nätverksmöte 27 maj 2021

27/05/2021

Årsmöte 2021

27 maj hade vi årsmöte via distans. Protokoll från årsmötet hittar du via Filhanteraren i mappen för årsmöten. mvh styrelsen
16/01/2020

Föreningen har just nu fokus på följande aktiviteter

Genomförande av EBRH-arbete där en nationell, tvärprofessionell arbetsgrupp söker evidens för insats som underlättar kommunikation. Föra kontinuerlig dialog inom föreningen kring kvalitetsregister aktuella för hörselområdet.Bevaka att […]