Medlemslista
Totalt antal funna: 63, visar 10 per sida
Förnamn Charlott
Efternamn Eklöf Bäckstrand
Titel Vårdchef
Verksamhetsnamn Hörselvården
Adress Universitetssjukhuset
Postnummer 58185
Ort Linköping
Telefon Jobb 010-104 33 73
Region Östergötland
Private ID 4UOQR
Förnamn Magnus
Efternamn Hammar
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Audiologiska kliniken.
Adress Universitetssjukhuset Örebro
Postnummer 70185
Ort Örebro
Telefon Jobb 019-6023894
Mobilnummer 0766965012
Region Örebro
Private ID UXUW1
Förnamn Helena
Efternamn Wallmon
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselhabilitering Barn och ungdom och Hörselrehabilitering Vuxen
Adress Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Tideliusgatan 12, plan 8 och 9
Postnummer 118 95
Ort Stockholm
Mobilnummer 073 -699 45 36
Region Stockholm
Private ID DGQW4
Förnamn Birgitta
Efternamn Westling
Titel Omvårdnadschef
Verksamhetsnamn Hörsel- och Balans, Mottagning Höselrehabilitering, Rosenlund, Karolinska Universitetssjukhuset
Adress Box 17903
Postnummer 118 95
Ort Stockholm
Telefon Jobb 08- 585 815 57
Mobilnummer 0736-82 29 03
Region Stockholm
Private ID 6L8K2
Förnamn Mårten
Efternamn Axelsson
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselvården
Adress Uniiversitetssjukhuset
Postnummer 58185
Ort Linköping
Telefon Jobb 0101031840
Mobilnummer 0705743995
Region Östergötland
Private ID VK6Y5
Förnamn Jenny
Efternamn Adolfsson
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselvården
Adress Öron- , näs-, halskliniken, Vrinnevisjukhuset
Postnummer 60182
Ort Norrköping
Telefon Jobb 010-104 32 25
Mobilnummer 070-296 13 58
Region Östergötland
Private ID 8K0Y7
Förnamn Johanna
Efternamn Afzelius
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselenheten barn och ungdom
Adress S:t Lars väg 3
Postnummer 221 85
Ort Lund
Telefon Jobb 046-77 06 02
Mobilnummer 0768-89 04 83
Region Skåne
Private ID UYHSA
Förnamn Anna-Karin
Efternamn Öhman
Titel Utvecklingsstrateg
Verksamhetsnamn Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting
Adress Västra Norrlandsgatan 18 B
Postnummer 903 27
Ort Umeå
Telefon Jobb 090-785 71 41
Mobilnummer 0703-15 71 41
Region Västerbotten
Private ID WK66L
Förnamn Emma
Efternamn Falk
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Audionommottagningen Region Jönköpings län
Adress Audionommottagningen, Nässjö vårdcentrum
Postnummer 571 81
Ort Nässjö
Telefon Jobb 010-242 17 25
Region Jönköpings län
Private ID F7K6C
Förnamn Niklas
Efternamn Bergman
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörcentral och teknisk hörselvård
Adress Södra vägen 3-5
Postnummer 871 82
Ort Härnösand
Telefon Jobb 0611-846 42
Mobilnummer 073-27 47 354
Region Region Västernorrland
Private ID C2M68

Editera