Medlemslista
Totalt antal funna: 64, visar 10 per sida
Förnamn Helén
Efternamn Holmström
Titel Verksamhetschef
Verksamhetsnamn Syn-, hörsel- och dövverksamheten
Adress Region Skåne, Psykiatri habilitering och hjälpmedel
Postnummer 205 25
Ort Malmö
Telefon Jobb 040-675 36 06
Mobilnummer 0768-87 17 00
Region Skåne
Private ID 94BUQ
Förnamn Therese
Efternamn Söderberg
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Audionommottagning Vänersborg
Adress Vänerparken 21
Postnummer 462 35
Ort Vänersborg
Mobilnummer 070-0816658
Region Västra Götaland
Private ID 0E0MQ
Förnamn Karolina
Efternamn Glifford
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Habiliteringscentrum
Adress Länssjukhuset Ryhov
Postnummer 551 85
Ort Jönköping
Telefon Jobb 010 242 52 60
Mobilnummer 0725-26 50 78
Region Jönköpings län
Private ID EQXBI
Förnamn Regina
Efternamn Göransson
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Audiologiska kliniken
Adress Universitetssjukhuset
Postnummer 701 85
Ort Örebro
Telefon Jobb 019-602 20 31
Mobilnummer 072-7222031
Region Örebro
Private ID ZR8FU
Förnamn Yvonne
Efternamn Wall
Titel Vårdenhetschef
Verksamhetsnamn Hörselvården, Region Gävleborg
Adress Gävle sjukhus
Postnummer 801 88
Ort Gävle
Mobilnummer 0722-07 10 81
Region Gävleborg
Private ID 125BB
Förnamn Johanna
Efternamn Afzelius
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselenheten barn och ungdom, Synenheten barn och ungdom, Dövblinenheten
Adress S:t Lars väg 3
Postnummer 221 85
Ort Lund
Telefon Jobb 046-77 06 02
Mobilnummer 0768-89 04 83
Region Skåne
Private ID UYHSA
Förnamn Ola
Efternamn Magnusson
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörselteam Barn & Ungdom
Adress Hörselverksamhet, Södra Gubberogatan 6
Postnummer 416 63
Ort Göteborg
Telefon Jobb 010-743 81 59
Mobilnummer 0700-852 751
Region Västra Götaland
Private ID HPCBS
Förnamn Linda
Efternamn Granlund
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Hörcentralerna Region Norrbotten
Adress Sjukhusvägen 10
Postnummer 954 42
Ort Luleå
Telefon Jobb 0920-283051
Mobilnummer 072-5394310
Region Norrbotten
Private ID 401LU
Förnamn Cecilia
Efternamn Hallberg
Titel OVC, Omvårdnadschef
Verksamhetsnamn Barnhörselhabiliteringen, Rosenlunds Sjukhus
Adress Tideliusgatan 12 plan 8
Postnummer 118 95
Ort Stockholm
Telefon Jobb 072-5823493
Mobilnummer 072-5823493
Region Stockholm
Private ID ZH5XZ
Förnamn Malin
Efternamn Torndahl
Titel Enhetschef
Verksamhetsnamn Öron-, näs- och halskliniken, hörselvården
Adress Universitetssjukhuset
Postnummer 581 85
Ort Linköping
Telefon Jobb 0101030000
Mobilnummer 0722299080
Region Östergötland
Private ID 97Z82

Editera