Föreningen Sveriges Hörselchefer
Föreningen Sveriges Hörselchefer
FSHC

Policy/vägledning

Stöd för vårdnadshavare inom hörselhabilitering för barn och unga. Fastställd 2019-01-01

Stöd för vårdnadshavare inom hörselhabilitering för barn och unga.pdf 

 

Föreningens rekommendation för användande av begrepp som beskriver grundläggande respektive utvidgad hörselhabilitering och -rehabilitering. Fastställd 2014-11-04

Begrepp grundläggande och utvidgad hörselhabilitering-rehabilitering.pdf

 

Policy avseende habiliterings-/rehabiliteringsprogram för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet, dövblindhet och andra hörselrelaterade problem. Fastställd 2014-11-04

Policy habiliterings-rehabiliteringsprogram.pdf