Föreningen Sveriges Hörselchefer
Föreningen Sveriges Hörselchefer
FSHC


Ansökan om medlemskap i Föreningen Sveriges Hörselchefer


Du som har ett utvecklingsansvar för habiliterings- eller rehabiliteringsverksamhet

för personer med hörselnedsättning,  tinnitus, dövhet eller dövblindhet i ett län, ev annat

avgränsat geografiskt område eller region är välkommen att ansöka om medlemskap

i föreningen.

 

 

Ditt namn:*
 
Din funktion/Titel:*
 
Ditt ansvarsområde:*
 
Landsting/Region:*
 
Adress till arbetsplats:*
 
Ditt telefonnummer:*
 
Din e-post adress:*
 
Övrigt: