Föreningen Sveriges Hörselchefer
Föreningen Sveriges Hörselchefer
FSHC

Aktivitetsplan

Föreningen har just nu fokus på följande aktiviteter

  • Genomförande av EBRH-arbete där en nationell, tvärprofessionell arbetsgrupp söker evidens för insats som underlättar kommunikation.
  • Föra kontinuerlig dialog inom föreningen kring kvalitetsregister aktuella för hörselområdet.
  • Bevaka att information om hörsel som finns på webben är tillräcklig och korrekt exempelvis text på 1177.se
  • Etablera arbetsgrupp som hanterar hjälpmedelsfrågor.
  • Medverka i planeringsgruppen för den årliga nationella hörselchefskonferensen.