Föreningen Sveriges Hörselchefer
Föreningen Sveriges Hörselchefer
FSHC

Välkommen till Föreningen Sveriges Hörselchefer hemsida!

Föreningen verkar nationellt för att utveckla habilitering och rehabilitering för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet, dövblindhet och andra hörselrelaterade problem genom att

  • granska samhällsutvecklingen och bevaka vilka konsekvenser den kan få för målgrupperna
  • inventera kompetensbehov och påverka utbildningar
  • stimulera forsknings- och utvecklingsarbete
  • vara remissinstans